Chính sách bảo mật của YeuThanKy

Chính sách bảo mật này giải thích cách YeuThanKy (YeuThanKy.com,” chúng tôi) thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về bạn. Chính sách Bảo mật này áp dụng khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng di động và các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi có liên kết đến Chính sách Bảo mật này (gọi chung là thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về bạn. Chính sách Bảo mật này áp dụng khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng di động và các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi có liên kết đến Chính sách Bảo mật này (gọi chung là  Dịch vụ” của chúng tôi), liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi, tham gia với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc tương tác với chúng tôi.

Chính sách bảo mật này giải thích cách YeuThanKy (YeuThanKy.com,” chúng tôi) thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về bạn. Chính sách Bảo mật này áp dụng khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng di động và các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi có liên kết đến Chính sách Bảo mật này (gọi chung là thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về bạn. Chính sách Bảo mật này áp dụng khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng di động và các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi có liên kết đến Chính sách Bảo mật này (gọi chung là  Dịch vụ” của chúng tôi), liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi, tham gia với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc tương tác với chúng tôi.

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách sửa đổi ngày ở đầu chính sách này và trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông báo bổ sung (chẳng hạn như thêm tuyên bố vào trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho bạn thông báo). Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách quyền riêng tư này thường xuyên để được cập nhật thông tin về các phương thức cung cấp thông tin của chúng tôi và các lựa chọn có sẵn cho bạn.

THU THẬP THÔNG TIN

SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp, duy trì và cải thiện Dịch vụ của mình, bao gồm xuất bản và phân phối nội dung do người dùng tạo, cá nhân hóa các bài đăng mà bạn nhìn thấy và vận hành tường phí được đo lường của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin thu thập được để:

CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân trong các trường hợp sau hoặc theo cách khác được mô tả trong chính sách này:

LỰA CHỌN CỦA BẠN

Cookies

Hầu hết các trình duyệt web được đặt để chấp nhận cookie theo mặc định. Nếu muốn, bạn thường có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để xóa hoặc từ chối cookie của trình duyệt. Xin lưu ý rằng việc xóa hoặc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng và chức năng của Dịch vụ của chúng tôi.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Fanpage Facebook