Tìm truyện miễn phí

Truyện Đang Thịnh Hành

Hồng Mông Thiên Đế

Hồng Mông Thiên Đế

10467 chương
Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện

1717 chương
Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi

1665 chương
Full
Thần Đạo Đan Tôn

Thần Đạo Đan Tôn

5349 chương
Full
Tông Chủ Người Đâu

Tông Chủ Người Đâu

1061 chương
Full
Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

1307 chương
Toàn Dân Hải Đảo: Điện Thoại Di Động Của Ta Thông Vạn Giới Thương Thành

Toàn Dân Hải Đảo: Điện Thoại Di Động Của Ta Thông Vạn Giới Thương Thành

690 chương
[Fanfic] [Taekook] 365 Days With Kim Taehyung

[Fanfic] [Taekook] 365 Days With Kim Taehyung

47 chương
Thôn Phệ Cổ Đế

Thôn Phệ Cổ Đế

2746 chương
Mị Ảnh

Mị Ảnh

1682 chương
Full
Đô Thị Linh Kiếm Tiên

Đô Thị Linh Kiếm Tiên

2177 chương
Full
Đạo Lữ Hung Mãnh Cũng Trùng Sinh

Đạo Lữ Hung Mãnh Cũng Trùng Sinh

556 chương
Cổ Đại Phu Quân Xuyên Đến

Cổ Đại Phu Quân Xuyên Đến

85 chương
Huyền Phách Cửu Thiên

Huyền Phách Cửu Thiên

1974 chương
Full
Em Dâu Hụt

Em Dâu Hụt

60 chương
Full
Mang theo thương khố đến hoang đảo làm ruộng

Mang theo thương khố đến hoang đảo làm ruộng

108 chương
Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

601 chương
Full
Kinh Thiên Kỳ Án

Kinh Thiên Kỳ Án

28 chương
Full
Lính đặc chủng chi lại lần nữa binh doanh bắt đầu quật khởi

Lính đặc chủng chi lại lần nữa binh doanh bắt đầu quật khởi

524 chương
Tiên Dược Cung Ứng Thương

Tiên Dược Cung Ứng Thương

1008 chương
Full
Marvel Chi Thanos Tiểu Đệ Đệ

Marvel Chi Thanos Tiểu Đệ Đệ

778 chương
Full
Hiệu Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ

Hiệu Hoa Đích Thiếp Thân Cao Thủ

18880 chương
Full
Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

1503 chương
Full
Marvel Anh Hùng Quật Khởi

Marvel Anh Hùng Quật Khởi

520 chương
Bán Yêu Tư Đằng

Bán Yêu Tư Đằng

110 chương
Full
Phong thần: Bắt đầu bỏ lỡ đem bích tiêu nhận làm tỷ tỷ

Phong thần: Bắt đầu bỏ lỡ đem bích tiêu nhận làm tỷ tỷ

104 chương
Hôn Nhân Cao Một Trượng

Hôn Nhân Cao Một Trượng

57 chương
Full
Nữ Phụ Sủng Thê Hằng Ngày

Nữ Phụ Sủng Thê Hằng Ngày

72 chương
Quốc vận: Đóng vai ma hoàn Na Tra, đồng đội bạch nguyệt khôi

Quốc vận: Đóng vai ma hoàn Na Tra, đồng đội bạch nguyệt khôi

21 chương
Truyền Kỳ Trọng Tài (Truyện Kỳ Tài Phán)

Truyền Kỳ Trọng Tài (Truyện Kỳ Tài Phán)

96 chương
Full
Trưởng thành hệ thần hào

Trưởng thành hệ thần hào

84 chương
Thiên Kiếm Thần Đế

Thiên Kiếm Thần Đế

849 chương
Full
Hoàng Hoàng Thiên Đạo Vô Thượng Kiếm Tông

Hoàng Hoàng Thiên Đạo Vô Thượng Kiếm Tông

639 chương
Full
Mở Mắt Thấy Thần Tài

Mở Mắt Thấy Thần Tài

1037 chương
Full
Chấn Kinh Đồ Đệ Của Ta Lại Là Nữ Đế

Chấn Kinh Đồ Đệ Của Ta Lại Là Nữ Đế

1475 chương
Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê : Dạ Thiếu ! Xin Tự Trọng

Tổng Tài Phúc Hắc Sủng Thê : Dạ Thiếu ! Xin Tự Trọng

50 chương
Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm

Phi Ngựa Trên Đầu Tiền Nhiệm

115 chương
Từ Phân Tích Mộc Độn Bắt Đầu

Từ Phân Tích Mộc Độn Bắt Đầu

203 chương
Full
Anh Rể Xin Buông Tay

Anh Rể Xin Buông Tay

65 chương
Full
Siêu Cấp Oan Uổng Hệ Thống

Siêu Cấp Oan Uổng Hệ Thống

2330 chương
Full
Dòng Thơ Thứ Chín

Dòng Thơ Thứ Chín

86 chương
Full
Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế

Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế

1202 chương
Full
Thế Giới Duy Nhất Pháp Sư

Thế Giới Duy Nhất Pháp Sư

198 chương
Toaru Majutsu No Index Copy Năng Lực Giả

Toaru Majutsu No Index Copy Năng Lực Giả

1425 chương
Full
Làm Nũng

Làm Nũng

94 chương
Full
Ái Nhân Đích Đại Vô Tình

Ái Nhân Đích Đại Vô Tình

45 chương
Full
Nhật Kí Đưa Vợ Về Nhà Của Tổng Giám Đốc

Nhật Kí Đưa Vợ Về Nhà Của Tổng Giám Đốc

35 chương
Full
Lâm Uyên Hành

Lâm Uyên Hành

992 chương
Cương hẹn: Bắt đầu Mã Tiểu Linh nghe được ta là cương thi

Cương hẹn: Bắt đầu Mã Tiểu Linh nghe được ta là cương thi

61 chương
Giả Vờ Đấy! Nhưng Em Yêu Anh Mất Rồi

Giả Vờ Đấy! Nhưng Em Yêu Anh Mất Rồi

59 chương
Full