Mỗi cuốn sách là một giấc mơ mà bạn cầm trên tay.

— Neil Gaiman
Đọc Truyện Ngẫu Nhiên