Hãy luôn khát khao, hãy luôn khờ dại.

— Steve Jobs
Đọc Truyện Ngẫu Nhiên