Truyện Tiểu Thuyết Hot

Những truyện tiểu thuyết hot được nhiều người đón đọc.

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Full1314 chương
#1
Bắc Đẩu Đế Tôn

Bắc Đẩu Đế Tôn

Full2330 chương
#2
Cám Dỗ

Cám Dỗ

83 chương
#8
Thần Đạo Đan Tôn

Thần Đạo Đan Tôn

Full5332 chương
#11
Vũ Cực Thần Thoại

Vũ Cực Thần Thoại

1919 chương
#15
Thiên Vực đan tôn

Thiên Vực đan tôn

2262 chương
#16