Truyện Mới Cập Nhật

Danh sách truyện tiểu thuyết mới được cập nhật liên tục hằng ngày

Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!

Ông Xã Thần Bí, Buổi Tối Gặp!

305 chương
vài giây trước
Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc

Cô Vợ Ảnh Hậu Sủng Chồng Ngốc

76 chương
một phút trước
Liệp Mệnh Nhân

Liệp Mệnh Nhân

230 chương
2 phút trước
Hunter x Hunter Chi Thất Tông Tội

Hunter x Hunter Chi Thất Tông Tội

649 chương
3 phút trước
Tự Hạn Chế Ta Đơn Giản Vô Địch

Tự Hạn Chế Ta Đơn Giản Vô Địch

1498 chương
27 phút trước
Kiếm Đạo Cuồng Thần

Kiếm Đạo Cuồng Thần

2649 chương
27 phút trước
Tinh Hải Kiếm Tôn

Tinh Hải Kiếm Tôn

1364 chương
27 phút trước
Tuyệt Đại Tiểu Tiên Y

Tuyệt Đại Tiểu Tiên Y

1357 chương
27 phút trước
Tang Thi Tuyệt Thành

Tang Thi Tuyệt Thành

1673 chương
27 phút trước
Vạn Đạo Long Hoàng

Vạn Đạo Long Hoàng

5868 chương
27 phút trước
Cực Phẩm Vạn Tuế Gia

Cực Phẩm Vạn Tuế Gia

1697 chương
27 phút trước