Truyện Mới Cập Nhật

Danh sách truyện tiểu thuyết mới được cập nhật liên tục hằng ngày

Tu Tiên Tại Đấu La

Tu Tiên Tại Đấu La

67 chương
23 phút trước
Lục Địa Kiện Tiên

Lục Địa Kiện Tiên

918 chương
24 phút trước
Bạch Bào Tổng Quản

Bạch Bào Tổng Quản

560 chương
24 phút trước
Kiếm Tốt Quá Hà

Kiếm Tốt Quá Hà

Full1961 chương
25 phút trước
Mau Xuyên Nữ Thần Tô Tạc Thiên

Mau Xuyên Nữ Thần Tô Tạc Thiên

390 chương
25 phút trước
Nhà Ta Đại Sư Huynh Đầu Óc Có Bao

Nhà Ta Đại Sư Huynh Đầu Óc Có Bao

41 chương
một giờ trước
Sư Phụ Ta Là Cái Bug

Sư Phụ Ta Là Cái Bug

124 chương
một giờ trước
Tiên Vương Sinh Hoạt Hàng Ngày

Tiên Vương Sinh Hoạt Hàng Ngày

961 chương
một giờ trước
Pokemon Chi Từ Làm Lãnh Chúa Bắt Đầu

Pokemon Chi Từ Làm Lãnh Chúa Bắt Đầu

141 chương
một giờ trước
Cốt Chu Ký

Cốt Chu Ký

291 chương
một giờ trước
Mạt Thế Thử Bối

Mạt Thế Thử Bối

Full41 chương
một giờ trước
Vạn Đế Chí Tôn

Vạn Đế Chí Tôn

56 chương
một giờ trước
Bạo Quân Phải Chết

Bạo Quân Phải Chết

109 chương
một giờ trước