Thể Loại
Tác GiảĐầu hào trạch nam
Số Chương910 chương
Trạng TháiCòn Tiếp

Tóm tắt

Hoa Hạ tốt đẹp thanh niên xuyên qua đến Trung Châu đại lục, thu được Địa Tiên hệ thống, từ đây tại Trung Châu đại lục ăn sung mặc sướng, một lần nữa chấn hưng gia tộc uy danh, lấy phàm nhân chi tư hành tẩu tu tiên thế giới, dẫn tới tiên môn đại lão tranh nhau quy hàng, cuối cùng lấy sức một mình chấn nhiếp thiên hạ, vì thiên địa lập tâm, mở vạn thế thái bình.

Hãy là người đầu tiên đánh giá cho truyện này

Liên kết hữu ích