Thể Loại
Tác GiảCổn Khai
Số Chương499 chương
Trạng TháiĐã Hoàn

Tóm tắt

Đây là một người hiện đại trở lại cổ đại, trở lại một cái hoàn toàn không có bất kỳ siêu phàm chân thực thế giới, dựa vào đem tất cả dữ liệu thuộc tính hóa dị năng, chậm rãi quật khởi cố sự.

Hệ thống:

Võ Công: Dưỡng Huyết Đoán Gân Nhập phẩm (Nhất phẩm - Nhị phẩm - … - Cửu phẩm) …

Văn công: Tinh Khiếu, Hoán Thể, Trúc Cơ, Nội Đan, Nguyên Anh, Luyện Thần

Hãy là người đầu tiên đánh giá cho truyện này

Liên kết hữu ích