Thể Loại
Tác GiảMinh hà lão quái
Số Chương580 chương
Trạng TháiCòn Tiếp

Tóm tắt

Thôn Phệ Tinh Không chi đánh dấu thành thần giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com vương nghị trùng sinh đến Thôn Phệ Tinh Không thế giới, bình thường không có gì lạ 18 năm, cuối cùng tại tốt nghiệp trung học trước giờ thỏa mãn điều kiện, kích hoạt lên mình kim thủ chỉ, tiến hành lần thứ nhất đánh dấu. 【 Đinh, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, lần đầu đánh dấu, đánh dấu địa điểm vì Địa Cầu, tiến hành khen thưởng đặc biệt, ban thưởng Cửu Kiếp bí điển đệ nhất kiếp công pháp!】 【 Gene của ngươi cấp độ đã đề cao gấp ba!】

“......” https://www.uukanshu.com

Trên tổng số 1 lượt bình chọn

Liên kết hữu ích