Thể Loại
Tác GiảBiệt Nhượng Ngã Thông Tiêu
Số Chương528 chương
Trạng TháiCòn Tiếp
Thứ Hạng
#8 TOP Tháng

Tóm tắt

Mọi người đều biết, Nam Vực bên trong có một cái tuyệt đối không thể trêu thế lực, Thảo Đường.

Trong đó đại đệ tử, là Nam Vực Thanh Vân Kiếm thánh, kiếm đạo thông thần.

Nhị đệ tử, vạn cổ Nữ Đế, thống lĩnh một thời đại.

Tam đệ tử, đương thời đại nho, Văn Khúc tinh hạ phàm.

Tứ đệ tử, Ma Thần chuyển thế, trấn áp Cửu U.

...

Lục Trường Sinh: Ta? Ta chẳng có gì ghê gớm, chính là bọn hắn sư tôn thôi.

Trên tổng số 64 lượt bình chọn

Liên kết hữu ích